Rozprávanie o obraze

Pozývame starších žiakov výtvarného odboru na prednášku a workshop o výtvarnom umení. Prednášku vedie maliar a pedagóg Jozef Baus. Pôjde o dva bloky stretnutí, ktoré budú začínať teoretickou časťou a potom bude nasledovať workshop.
Viac o Jozefovi Bausovi sa dozviete z jeho webu http://www.jozefbaus.com/