Rozhodnutie zriaďovateľky - 11. 6. 2020

SZUŠ Ďurková 18, Nitra
Rozhodnutie zriaďovateľky školy


Na základe odporúčania  Ministra školstva a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR obnovujeme školské vyučovanie od 22. júna 2020 v plnom rozsahu. Súčasne ukončujeme dňom 19. júna 2020 online dištančné vyučovanie vo všetkých umeleckých odboroch školy.

 

Odôvodnenie: 
v záujme kvality vyučovania, technologických možností a ľudských síl pedagogických zamestnancov vieme poskytovať vzdelávanie plnohodnotne prezenčnou formou štúdia. Kombinácia prezenčnej a dištančnej formy štúdia  je pre typ našej školy mimoriadne náročná a v konečnom dôsledku a význame pre žiakov v súčasnej situácii a možnosti nástupu do ZŠ a SŠ časovo komplikovaná a neefektívna.