Rozhodnutie zriaďovateľky

Rozhodnutie zriaďovateľky SZUŠ Ďurková 18, Nitra k aktuálnej situácii otvárania škôl

– v rámci ZUŠ možnosť obnoviť len individuálne vyučovanie v hudobnom odbore.

Na základe prieskumu triednych učiteľov záujmu rodičov o prezenčnú formu vzdelávania sa vyučovanie v škole k 1.6. neobnoví pre nedostatočný záujem zo strany rodičov. Vo všetkých odboroch pokračuje vyučovanie na diaľku – dištančnou formou.

                                                                                                              Mgr. Alica Rétiová

Výsledky prieskumu záujmu v hudobnom odbore školy ku dňu 25.5.2020, realizovali triedni učitelia:


ZÁUJEM O UPREDNOSTNENÚ FORMU ŠTÚDIA u žiakov HO k 25. 5. 2020:         
PREZENČNE                 124          54,15 %
DIŠTANČNE                   101          44,10 %
NEZÚČASTŇUJE SA         4          1,75 %