Prijímacie skúšky

Pozývame Vás na prijímacie skúšky!

Prídi k nám 23. 5. 2019 v čase 14.00 - 18.00 hod, ak máš záujem o hudbu, divadlo či výtvarné umenie a 27. 5. 2019, v rovnakom čase, ak ťa baví tanec.

Už teraz sa na Vás tešíme!