Výtvarné pomôcky na doma


Malí a mladí výtvarníci sa venujú svojej tvorbe aj doma, dostávajú zadania výtvarných prác alebo tvoria spontánne. Podporou pre domácu tvorbu je každoročná školská tematická súťaž prebiehajúca na sociálnej sieti školy.