Podmienky vstupu do školy - obnova vyučovania

Milí rodičia a žiaci!
V pondelok 22. 6. 2020 obnovujeme prezenčnú výučbu (online hodiny končia 19. 6. 2020) a tešíme sa na Vás opäť v Tralaškole.

Aby náš návrat prebehol v bezpečnom prostredí, obnovenie výučby bude spojené s niekoľkými podmienkami.

Do školy môžu vstúpiť iba žiaci (bez sprievodu iných osôb), vstup bude povolený iba žiakom, ktorí na prvú hodinu prinesú podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave! Žiaci nesmú vykazovať žiadne príznaky infekcie dýchacích ciest, tvár bude prekrytá ochranným rúškom a následne prebehne dezinfekcia rúk.

Tlačivo obdržíte od triedneho učiteľa, alebo si ho môžete stihanuť na https://www.minedu.sk/data/att/16450.pdf
O všetko Vás bližšie bude informovať Váš triedny učiteľ.

Tešíme sa na Vás!