Pod cirkusovým šapitó

Pozývame vás na záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru 17.6.2017 o 17.30