Oznam - prerušenie vyučovania v kolektívnych odboroch

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe rozhodnutia ministra školstva (12. 10. 2020) sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. V individuálnom vyučovaní hudobného odboru sa naďalej učí  bez zmien, teda prezenčnou formou.

Dňa 12.10. sa nebude v Tralaškole vyučovať v literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom odbore a nebude sa vyučovať tiež predmet Hudobná náuka v hudobnom odbore školy, v tento deň musíme administratívne pripraviť prechod na dištančné vzdelávanie. V uvedených odboroch a predmetoch sa začne vyučovať dištančnou formou od utorka 13.10 cez platformu Microsoft Teams riadne podľa rozvrhu, ale s prihliadnutím na individuálne možnosti žiakov. Prosím zvlášť rodičov nových žiakov, podporte našu snahu o zachovanie umeleckého vyučovania, komunikujte a spolupracujte s našimi učiteľmi, ktorí vás budú kontaktovať. Máme s dištančným vzdelávaním skúsenosti, spolu to dokážeme aj teraz.

Sme tu pre vás a pre vaše deti - našich žiakov.

 

Mgr. Alica Rétiová, riaditeľka Tralaškoly.