OZNAM

Milí rodičia a žiaci,


z rozhodnutia zriaďovateľky školy v náväznosti na rozhodnutie Mesta Nitra z dôvodu podpory efektívnosti odstránenia chorobnosti v dňoch 12. až 16. marca, vrátane, uzatvárame Tralaškolu vo všetkých jej umeleckých odboroch.


Sledujte nás, prípadné ďalšie informácie budeme zverejňovať okamžite.
Prajeme všetkým veľa zdravia.