Modrotlač s Petrom Trnkom

Workshop modrotlače s Petrom Trnkom

pre žiakov 2. časti I. a II. stupňa štúdia

23. 11. 2019

od 10.00 hod