Tralaškolský Mikulášsky koncert

VESELÉHO MIKULÁŠA!


Iste ste si našli kopec dobrôt v čižmách! A my pridávame ešte jeden darček - hudobný. Tralaškolský Mikuláššky video koncert žiakov hudobných tried, ktorý pripravili spolu na diaľku. 


Rodičom ďakujeme za spoluprácu pri nahrávaní a deťom gratulujeme za skvelé výkony!