Výtvarný odbor

Nový učiteľ vo výtvarnom odbore.

Od septembra 2015 otvárame nový výtvarný ateliér učiteľa Mgr. Róberta Mičeka, absolventa Pedagogickej fakulty v Nitre z ateliéru Mgr.art. Jozefa Bausa. Róbert Miček vo svojich prácach okrem tradičných techník využíva aj súčasné média ako je fotka, video a počítačová grafika. Pochádza z Nitry, je výtvarný nadšenec, ale aj športovec a turista. Našu dôveru získal nielen odbornosťou, ale aj veľkým záujmom o profesiu učiteľa, čo v dnešnej dobe u mladých ľudí  nebýva automatické ani po získaní potrebného vzdelania.