Hudobný odbor

Nová učiteľka v hudobnom odbore.

Od septembra 2015 otvárame novú triedu hry na bicie nástroje a perkusie, ktorú vedie Bc. Dis. art. Júliu Karová, absolventka Štátneho konzervatória v Bratislave. Júlia Karová pochádza z hudobníckej rodiny z Nitry, má skúsenosti s hudobnou spoluprácou doma aj v zahraničí, okrem hry na bicie nástroje hrá aj na klavíri a spieva. Teší sa na svojich nových žiakov a ako aj bývalá absolventka Tralaškoly pozná ich potreby a očakávania  a má určite šancu zaujať a naučiť veľa nového.