Dva dni do sľubu

Dva dni do sľubu

autorská hra Matúša Čálika, žiaka Tralaškoly

25. jún 2019, 16:45, Staré divadlo Karola Spišáka vNitre