Camerata Nov’ Arte

Camerata Nov' Arte

16. 4. 2019 o 15.00 hod sa v koncertnej sále Tralaškoly uskutočnil koncert portugalského ansámblu pod vedením dirigenta, klarinetistu a skladateľa Luísa Carvalho.