Burza prednesov

Burza prednesov

koncert žiakov Tralaškoly
14. 11. 2019
18.00 hod
Koncertná sála Tralaškoly