BOOSTER-NR

BOOSTER-NR

medzinárodná interpretačná súťaž v hre na elektrickú a basovú gitaru pre žiakov ZUŠ v Tralaškole

10. 5. 2019 od 10:00hod