BOOSTER NR

BOOSTER NR - Prvá celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ hrajúcich na elektrickej a basovej gitare