Bezočivý Modigliani

Naši študenti navštívili začiatkom októbra výstavu Modigliani v Budapešti http://www.tralaskola.sk/aktuality/za-umenim-budapesti. Táto študentská výstava je venovaná práve jeho tvorbe. Objavuje sa tu jeho typický rukopis a znaky, ktoré sú transformované optikou našich študentov.

Bezočivý Modigliani

Amedeo Clemente Modigliani (* 12. júl 1884, Livorno, Taliansko – † 24. január 1920, Paríž, Francúzsko) bol taliansky maliar a sochár židovského pôvodu. Bol príslušníkom Parížskej školy.

Modigliani mal osobitý umelecký rukopis, čiastočne bol ovplyvnený africkým sochárstvom, Cézannom a kubizmom. Umenie študoval vo Florencii, zdržiaval sa aj v Benátkach. Ovplyvnili ho najmä starí renesanční majstri. Taliansko mu však čoskoro začalo byť malé. Modigliani prakticky celý život trel biedu s núdzou. Zomrel na tuberkulózu pľúc vo veku 35 rokov. V deň jeho pohrebu, 26. januára spáchala jeho snúbenica Jeanne Hébuternová samovraždu. Mali spolu jedno dieťa, dcéru Jeanneo Modigliani (1918-1984).

Dnes, takmer po 100 rokoch, je finančná situácia okolo jeho diel už diametrálne odlišná. Šťastný kupec doteraz jeho najdrahšieho predaného obrazu si musel v novembri pripraviť necelých 69 miliónov dolárov, aby ho získal. Maliarov divoký a historkami opradený život stále láka i filmárov – Modiglianiho si v rôznych spracovaniach zahrali Gérard Philipe alebo Andy Garcia.

Mgr. Róbert Miček

Práce najmladších žiakov z ateliéru Mgr. Róberta Mičeka sú realizované zväčša technikou koláže. Žiaci boli oboznámení s tvorbou Amedea Modiglianiho a s hlavnými znakmi, ktoré sa objavovali v jeho štylizovaných portrétoch (úzke predĺžené tváre, „prázdny“ pohľad, predĺžené krky...). Vybrali si xerox jeho diela, z ktorého vystrihli určitú časť, nalepili si ju na výkres a dokreslili chýbajúcu časť hlavy/figúry a kombinovanou technikou spravili pozadie (kresba, maľba, koláž). V ďalších portrétoch sa objavuje pozadie vytvorené technikou sgrafito. Kde si žiaci zakryli pozadie mastnými pastelmi a následne sa prekrylo tušom. Potom sa do pozadia škrabalo a odokrývala sa spodná vrstva mastného pastelu. Niektoré pozadia majú charakter dekoratívneho vzoru a jeho variovania, na iných je táto technika poňatá gesticky a voľnejšie. Triedy najstarších žiakov realizovali túto tému tak, že maľovali portrét obľúbenej známej osobnosti alebo niekoho z rodiny, ale vniesli tam „modiglianovskú“ štylizáciu (tváre zúžili, predĺžili strednú proporčnú časť – od špičky nosa po oči, oči maľovali bez zreníc a detailov a hlavám dali dlhé krky.)

Soňa Mrázová

Pri riešení témy Modigliani  sme sa so žiakmi zamerala na precítenie farebnej harmónie, ktorá je preňho príznačná. Mäkkej teplej gradácie, priam až skoro minimalistickej škály farieb.

Žiaci si precvičili svoje maliarske schopnosti v miešaní farieb priamo na výkrese. Dokonca sme riešili farebnú  aj kompozičnú príbuznosť s Picassom.

Kládla som dôraz na to aby sa študenti pokúsili zinterpretovať emócie , ktoré sú u Modiglianiho podtrhnuté bezočivým zobrazovaním portrétov čím je jedinečný.

Mgr. Klaudia Kysler Demanková

Zamerala som sa na voľné interpretácie pocitov žiakov pri kontakte s dielami autora. Je to prierez reakcií rôznych vekových kategórií študentov. Reagujúcich na diela zobrazujúce tupé pohľady postáv, často bez zreníc, porušené proporcie tváre, dlhé, predĺžené telá. Svoje reakcie vyjadrujú v rozmanitých technikách podriadených účinkom každej výpovede. Prevládajú kombinované techniky, koláž, sgrafito. Umocňujú prenos každej výpovede do iného času, iného priestoru, novej fantázie.

Mgr. Júlia Solivajsová

Žiaci prípravného ročníka dokresľovali obraz podľa fantázie, využívali kombinácie techník ľubovoľným spôsobom. Zdokonaľovali sa vo využití rôznych techník.

Žiaci 1.-4. ročníka 1. časti, I. stupňa kládli dôraz na kompozíciu, umiestnenie vo formáte, výraz, interpretáciu videného obrazu, kópie. Využívali najmä kresliarske a maliarske techníky, prácovali s ceruzkou rôznej tvrdosti, miešali farby.

Študenti 1.-5. ročníka 2. časti, I. a II. stupňa využívali  maľbu- reprodukcia podľa videného obrazu. Zdokonaľovali sa v maliarskych technikách. Miešali farby, maľba akrylom. Dôraz na zachytenie podoby.