ARS LITERA - VERNISÁŽ ILUSTRÁCIÍ

ARS LITERA je názov pre druhú výstavu v tomto školskom roku, ktorá je zameraná na tvorbu ilustrácií literárnych textov